RECAR program

Az aktuális kutatási tendenciákra reagálva 2015. szeptemberében megkezdődtek a REsearch Center for Autonomous Road vehicles (RECAR) megalapítása a BME kezdeményezésére. A Kutató Központhoz hamarosan csatlakozott az MTA-SZTAKI és az ELTE is.

 

ALAPÍTÓ TAGOK:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

BME KJK

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar

BME VIK

Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

MTA SZTAKI

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar

ELTE IK

 

Ipari együttműködő partnerek

Bosch

Knorr-Bremse

Continental

 

CÉLOK

Napjaink gyorsan bekövetkező infokommunikációs technológia generálta változásai nagy hatással vannak a közlekedésben részt vevő járművekre, az infrastruktúrára, a közlekedő személyekre és általában véve a társadalom egészére. A gépjárműfejlesztés területén megfigyelhető az automatizáltság folyamatos térnyerése. Az autonóm járművek területével kapcsolatos kutatások jelen vannak a hazai tudományos életben, azonban eddig különállóan, egymással párhuzamosan zajlottak az ilyen irányú tevékenységek.

 

Együttműködés

A partnerek a RECAR Autonóm Jármű Kutató Központ létrehozásával egy olyan átfogó szervezetet állítottak fel, amelyben a partnerek egyesítik kompetenciáikat, és a szinergiák kihasználásával magasabb szintű kutatási eredményeket tudnak elérni. Célunk az ipari és akadémiai szféra, illetve az oktatás és a kutatás szoros összekapcsolásával magasan kvalifikált szakemberek képzése és a kutatás-fejlesztés bázisának megerősítése Magyarországon.

 

Oktatás

Az együttműködés keretében az egyetemeken két új, angol nyelven oktatott mesterszak indítását tervezik, ezekre különböző – elsősorban mérnöki és informatikus – alapszakok hallgatói jelentkezhetnek. A 2018. februárjában induló képzésekben résztvevők a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán „Autonomous Vehicle Control Engineer” néven, illetve az ELTE Informatikai Karán „Computer Science for Autonomous Driving” elnevezéssel szerezhetnek mérnöki, illetve informatikus diplomát.

 

Kutatás

A RECAR Autonóm Járművek Kutató Központban a kutatás-fejlesztés és oktatás céljait szolgáló csúcstechnológiás laboratóriumok jönnek létre. A nemzetközi szinten is egyedülálló, ipari együttműködésben elinduló képzések és kutatások hozzájárulhatnak a hazai magas hozzáadott értékű munkahelyek számának növekedéséhez ezen a stratégiailag fontos területen.